Profil

Profil spoločnosti – prekladateľské služby a tlmočenie

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme od roku 1998, v roku 2009 sme sa transformovali na spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. Spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. nie je prekladateľská agentúra, tvorí ju úzky okruh jazykových profesionálov vrátane právnych lingvistov, s viacročnou praxou, ktorých prvoradým záujmom je stopercentná kvalita, odbornosť a presnosť poskytovaných prekladateľských a tlmočníckych služieb. Klienti oceňujú náš profesionálny prístup a neustály odborný rast. Diskrétnosť a vysoká flexibilita v našej spoločnosti zaručujú kvalitné prekladateľské služby a tlmočenie.

Prekladatelia a tlmočníci

Naším cieľom je zabezpečiť vaše jazykové požiadavky tak, aby ste sa vy mohli plne sústrediť na to, čo je pre vás podstatné - rozvoj vášho podnikania, či napĺňanie osobných cieľov. Vďaka bohatým skúsenostiam našich prekladateľov a tlmočníkov zvládame aj tie najnáročnejšie projekty. Pri ich realizácii sa snažíme nájsť vždy také riešenie, ktoré bude pre klienta najvýhodnejšie, pri udržaní vysokej kvality a optimálnej ceny.

Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra vašich prekladov Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie po telefóne

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia