Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra prekladov
Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie cez telefón

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia

Amarti Lingua – preklady a tlmočenie

Spoločnosť Amarti Lingua, s.r.o. nie je prekladateľská agentúra, tvorí ju úzky okruh jazykových profesionálov, vrátane právnych lingvistov, s viacročnou praxou, ktorých prvoradým záujmom je vysoká kvalita, odbornosť a presnosť poskytovaných prekladateľských a tlmočníckych služieb.

No front page content has been created yet.

Povedali o nás

Skutoční profesionáli.

Rolls Royce Power Engineering, Plc.

Vašu činnosť a odbornosť hodnotíme s veľkou spokojnosťou.

Nupreso, a.s.

Naši klienti