Ceny a podmienky

Tlmočenie / Preklad cena

Informácie o cenách prekladovtlmočenia.

Preklady

Cena prekladu je stanovená počtom normostrán cieľového textu. Jednou normostranou sa rozumie písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Cena sa odvíja od náročnosti prekladu a požadovaného termínu vyhotovenia.
Bežné preklady – cena dohodou podľa rozsahu a náročnosti textu prekladu
Úradné preklady – 20 € normostrana

Tlmočenie

Ceny tlmočníckych služieb sú zmluvné a odvíjajú sa od odboru a kategórie tlmočníckej služby (simultánne, konzekutívne, tlmočenie po telefóne).
– 1 hodina – 35€
– 4 hodiny (pol dňa) – 180€
– 8 hodín (celý deň) – 350€

 

Kalkulácia PREKLADUKalkulácia TLMOČENIA
Na prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme množstevné, vernostné a individuálne zľavy.
Všeobecné obchodné podmienky

Preklady

Odborné preklady
Súdne (úradné) preklady s okrúhlou pečaťou
Jazyková korektúra vašich prekladov Počítačom podporovaný preklad

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie
Konzekutívne tlmočenie
Doprovodné tlmočenie
Tlmočenie po telefóne

Preklady dokumentov na dovezené vozidlá

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentácie súvisiacej s dovozom automobilov zo zahraničia